facebooktwittermail d

Skog: Så ska vattennotan betalas

Lantbrukets kostnader ska finansieras främst genom landsbygdsprogrammet, men det kan även bli fråga om egna insatser från lantbruket, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

I dagens regeringsbeslut om vattenmyndigheternas åtgärdsprogram slås det fast att de åtgärder som lantbrukarna ska genomföra i första hand ska hanteras via landsbygdsprogrammet.

– Vi är tydliga med att det huvudsakliga arbetet ska göras inom landsbygdsprogrammet. Det blir därmed ett viktigt ekonomiskt styrmedel, säger miljöminister Karolina Skog (MP) till ATL.

"Förorenaren betalar"

Det innebär enligt statsrådet att Jordbruksverket får ansvar för att se till att landsbygdsprogrammets pengar räcker till för det som ska göras. Gör de inte det så får Jordbruksverket, som alla andra myndigheter, äska om mer pengar från regeringen enligt den vanliga budgetordningen.

Att allt lantbruket åläggs att göra i åtgärdsprogrammen kommer att ersättas med landsbygdsprogramsmedel kan miljöministern inte säga.

– Vi har principen att förorenaren betalar. Det kan vara tillämpbart ibland, det är för tidigt att säga.

Revidera åtgärder och ta bort andra

I de första förslagen på åtgärdsprogram som vattenmyndigheterna lämnade uppskattades kostnaderna för jordbruket till 2 miljarder per år. Med förändringar som gjordes senare blev kostnaderna mindre, men det är oklart hur mycket mindre.

Som ATL tidigare skrivit har regeringen i dag skickat tillbaka åtgärdsprogrammen till vattenmyndigheterna med uppdrag att revidera vissa åtgärder och ta bort andra. Sedan ska vattendelegationerna, där lantbruket finns representerat, fatta det slutgiltiga beslutet om dem.

Åtgärdsplanerna skulle egentligen börjat gälla i år. Regeringen har inte gett vattenmyndigheterna någon skarp deadline för när de måste vara klara.

– Det är oerhört viktigt att de kan fatta beslut så snart som möjligt, och jag vet att de står beredda, säger Karolina Skog.

LÄS MER: Vattenåtgärder måste ändras enligt regeringsbeslut