facebooktwittermail

Här förvandlas skogen till havreåker

Kil

Efter att inte ha odlats på minst 60 år blir drygt sex hektar mark i Värmland åter åker. I vår sår Erik Forsberg havre på en tidigare granplantering.

– Jag började tänka ny­odling när jag såg hur mycket granskogen skuggade fälten och gav sämre skörd.

Erik Forsberg framför nyodlingen som nyss var drygt 6 hektar tät granskog.
Erik Forsberg framför nyodlingen som nyss var drygt 6 hektar tät granskog. FOTO: MARI NÄLSÉN

På Nolby gård i Kil bedrivs nötköttsproduktion, spannmålsodling samt produktion av hö och hösilage till hästar. Erik Forsberg började jobba hemma på gården 2006 efter utbildningen på SLU i Alnarp, för att så småningom ta över helt.