facebooktwittermail d

Här förvandlas skogen till havreåker

Kil

Efter att inte ha odlats på minst 60 år blir drygt sex hektar mark i Värmland åter åker. I vår sår Erik Forsberg havre på en tidigare granplantering.

– Jag började tänka ny­odling när jag såg hur mycket granskogen skuggade fälten och gav sämre skörd.