facebooktwittermail d

”Skog för hälsa och välfärd”

Vi behöver en skogspolitik som ser helheten av allt skogen ger oss, nu och för framtida generationer. Det skriver fyra företrädare för skogsnäringen i en debattartikel på FN:s internationella dag för skogen.

”Helheten av skogens nyttor kan beskrivas som att skogsbruk handlar om alla bidrag till hållbar utveckling som vi möjliggör med hjälp av skogar och träd”, skriver Katarina Levin, Pär Lärkeryd, Tomas Thuresson och Peter Holmgren. FOTO: MATS WILHELM/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det är dags för både skogsdebatt och skogspolitik att komma tillbaka ut ur skogen och inkludera alla lösningar skogen levererar i samhället. Vi behöver ett parlamentariskt initiativ som tar sig an helheten kring skogens möjligheter, och där ingår i hög grad hälsa och välfärd.

Samtalet om den svenska skogen begränsas av att två utgångspunkter får alltför stort utrymme. I den minst sagt vitala skogsdebatten betraktas skogen som en känslig naturmiljö, vilken kontrasteras mot avverkningar och aktivt skogsbrukande. Skogen som natur ställs därmed emot ekonomiska intressen, eller omvänt. Oavsett om denna motsättning är på riktigt eller inte behöver vi vidga perspektivet.

Den 21 mars är FNs internationella dag för skogen. Årets tema är ”Healthy forest for healthy people”, alltså den vårdade skogens bidrag till människors hälsa och välfärd. Det ger oss en anledning att belysa fler av de många nyttor vi får från skog och skogsbruk.

Det blir då uppenbart att vi inte kan betrakta skogen som enbart naturmiljö. Intrycket är tyvärr att skogsdebatten i första hand handlar om hur skogen mår. Med travesti på känt ordspråk så ”ser vi inte ut ur skogen för alla träd”.

Vi måste inkludera betydelsen av skogens förnybara produkter i samhället. Det gäller inte minst för hälsa och välfärd, det vill säga att ta in också hur människor mår.

Skogens viktigaste funktioner för samhället varierar mellan olika delar av världen. Exempelvis är skogen central för matförsörjning för en miljard människor i mindre bemedlade landsbygder.

Många storstäder klarar sin vattenförsörjning - med stora hälsovinster - tack vare närliggande skogsområden. I den omedelbara närheten av städer kan möjligheter till rekreation vara den viktigaste funktionen. Naturligtvis är hållbart nyttjande av virke från skogen viktig för en mängd samhällsfunktioner – och där har Sverige en särställning.

I ett skogsland som Sverige är skogen som sådan viktig för vårt välbefinnande. Det kan vara den dagliga hundpromenaden, vandring i naturreservat, fågelsång på våren, svampplockning och jakt på hösten. I en annan dimension sköter skogen flöden av rent vatten, utgör skydd för väder och vind och ger oss ett landskap som är gott att leva i.

Till detta är Sverige också ett land med världsledande skogsindustri. I flera sekel har skogens möjligheter drivit på vår samhällsutveckling. Brukandet av skogen har utvecklats under lång tid och levererar mer förnybar träråvara än någonsin. Även produkterna och deras användning utvecklas kontinuerligt, efterhand som samhället efterfrågar nya lösningar.

Listan på hur skogens produkter bidrar till hälsa och välfärd är lång – här får vi nöja oss med några nedslag:

  • Hygienprodukter av papper finns i varje hem och det är svårt att tänka sig en rimlig och hälsosam tillvaro utan dem. I sjukvården gör de enorm nytta för säker vård. Och produkter för intimhygien har en stor roll för att förbättra jämställdhet i många länder;
  • Matsäkerhet är inte bara att producera mat utan också att leverera och lagra maten utan hälsorisker, och för att göra hälsosam mat tillgänglig för alla. Förpackningar av kartong är en helt nödvändig del av ett modernt matsystem. Särskilt som vi måste ersätta klimatbelastande alternativ som plast, glas och plåt;
  • Fler bostäder som främjar hälsa och välbefinnande för en växande befolkning skapar en stor efterfrågan på träbaserat byggande. Inom EU drivs träbyggande på högsta nivå genom European Bauhaus initiativet. De allra flesta trävaror som produceras i Sverige exporteras, vilket blir till många bostäder i många länder.

Skogen är alldeles för viktig för att vi ska fastna i en diskussion enbart om skogen. Naturligtvis är naturmiljön central och den måste vårdas för att inte tära på framtida generationers möjligheter. Så sker också tack vare genomtänkt och långsiktig skogshushållning.

Men vi har samtidigt inte råd att låta begränsade ramar kring naturmiljön styra vår relation till skogen. Det finns fler dimensioner av skogens nyttigheter och några som berör hälsa och välfärd har beskrivits här. Förutom dessa är produkter från skogen en väsentlig del av klimatomställningen i många samhällssektorer. Skogen står också för en tredjedel av Sveriges energiförsörjning vilket ger oberoende och säkerhet. Med mera.

Helheten av skogens nyttor kan beskrivas som att skogsbruk handlar om alla bidrag till hållbar utveckling som vi möjliggör med hjälp av skogar och träd. Och hållbar utveckling handlar om en rad sociala, ekonomiska och miljömål, samt hur dessa interagerar, integreras och utvecklas över tid.

Från en sådan utgångspunkt vi kan bygga en positiv vision av långsiktigt skogsbrukande och hållbara gröna produkter för ett fossilfritt välfärdssamhälle. Vi behöver en skogspolitik som ser helheten av allt skogen ger oss, nu och för framtida generationer.