facebooktwittermail d

De vill få bönder att våga handla på börsen

Ett samarbete med konsultbyrån Ludvig & Co ska få fler lantbrukare att handla på Skiras spannmålsbörs.