facebooktwittermail d

Fler och mindre gårdar i Norge

Så nära men ändå inte. Mycket är lika men i vissa fall är skillnaderna stora - inte minst när det kommer till antalet mjölkbönder och deras medelbesättning.