facebooktwittermail d

"Skilja mellan sak och person"

Hans Samuelsson, en av författarna till den debattartikel som nyligen krävde Arlaledningens avgång, är nöjd med genomslaget efter kretsmötet i Jönköping och stämningen mellan honom och Åke Hantoft var bra.

– Men vi kan inte bara rösta fram samma folk om vi vill se förändring.

Det var i förra veckan som tre stycken Arlamedlemmar från tre olika kretsar uppmanade medlemmarna att utnyttja sin ägarvilja och på så sätt avsätta ordföranden Åke Hantoft och vd Peder Tuborgh.

Orsaken är att man anser att Arlas strategi under deras ledning, att via förvärv och fusioner av europeiska mejeriföretag, öka värdet på mjölken och därmed avräkningspriset till bonden har misslyckats.

Stora förluster i Tyskland

I stället har den resulterat i stora förluster i länder som Tyskland och Storbritannien vilket övriga medlemmar fått vara med och betala. Men pekar till exempel på att det holländska mejeriet Friesland & Campina lyckats bättre med att försvara ett högt mjölkpris för sina medlemmar.

Därför uppmanade artikelförfattarna medlemmarna att utnyttja sin rösträtt till Arlas representantskap, där Sverige totalt har 50 röster, och rösta på personer som delar den kritiken och vill se en förändring i ledningen.

Bra stämning

En av medförfattarna, mjölkföretagaren Hans Samuelsson som är kretsordföranden i Jönköping, var på plats tillsammans med Åke Hantoft och Jonas Carlgren från Arlas styrelse när Jönköpingskretsen träffades på onsdagen.

– Det var cirka 130 personer på mötet och vi hade en bra och konstruktiv diskussion om detta. Det fanns de som höll med oss och vill se en förändring i ledningen och i strategin, men också de som menade att de senaste årens svårighet att kunna betala ett bra mjölkpris främst beror på den globala marknaden, vilket man inte kan lasta styrelsen och ledningen för, säger Hans Samuelsson.

Budskapet gick fram

Men han tycker att budskapet i debattartikeln gick fram. De medlemmar från kretsen som kandiderar till representantskapet fick klargöra sin ståndpunkt i frågan, och på så sätt fick medlemmarna möjlighet att rösta på "sin" kandidat och utnyttja ägarviljan.

– Vi kan inte bara rösta fram samma folk om vi vill se förändring.

Hur utslaget till slut blir är dock en fråga för Arlas valberedning som tar hänsyn till samtliga medlemmar i representantskapet när man lägger förslag på vilka personer som ska representeras i styrelsen.

– Kärnan var att vi hade en öppen diskussion om detta och det tycker jag att vår insändare öppnade upp för. Sen får medlemsdemokratin göra sitt och det måste vi naturligtvis respektera, konstaterar Hans Samuelsson.

Skilj mellan sak och person

Hur var stämningen mellan dig och Åke Hantoft med tanke på debattartikeln där bland annat du kräver hans avgång?

– Jag och Åke satt vi samma bord och stämningen var bra. Det är viktigt att skilja mellan sak och person.

I debattartikeln som publicerades i ATL den 14 mars uppmanar Arlamedlemmarna Stefan Brunander från Sjuhäradskretsen, Hans Samuelsson från Finnvedenskretsen och Lars Jensen från Jämtlandskresten Arlas medlemmar att visa sin ägarvilja i frågan om Arlas ledning.

ATL har sökt Åke Hantoft via Arlas pressavdelning, men han avböjer att svara då "medlemmen redan fått svar på kretsmötet".

– Arla har nu haft 15 kretsmöten runt om i landet. En slutsats är att det råder stor enighet på kretsmötena om att stödja valberedningens arbete. På kretsmöte i Värmland uttrycktes stöd för ledningen med Åke Hantoft som ordförande, säger Erik Bratthall, presschef på Arla i en kommentar.

Läs mer: Arla gör miljardförluster i Tyskland

Läs mer: Debattartikel skapar förvåning i Jämtland

Läs mer: Vill se ny ledning för Arla

Läs mer: Arlamedlemmar visa er ägarvilja

Fakta:

I Sverige finns det 17 stycken Arlakretsar.

De väljer vilka personer som ska företräda de svenska medlemmarna vid Arlas europeiska representantskap.

Där förlorade nyligen Sverige fem platser som en följd av den sjunkande invägningen.

Nu har affärsområde Sverige 51 platser

Danmark 78 platser

Central Europa 23 platser

Storbritannien 23 platser