facebooktwittermail d

”Låt ko och kalv få vara tillsammans”

Regeringen bör införa en djurvälfärdsersättning till de mjölkbönder som vill kunna hålla ko och kalv tillsammans. En sådan skulle dessutom stärka konkurrenskraften, skriver företrädare för World Animal Protection Sverige i en debattartikel.

Mjölkkor på bete med sina kalvar i SLU-projekt.
Tidig separation skapar stress och mjölkbönder borde få en ersättning för att kunna ha ko och kalv ihop längre tid, skriver Roger Pettersson och Amanda Dahlberg. (Arkivbild). FOTO: ELLINOR EKE GÖRANSSON

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Inom mjölkproduktionen skiljs kalven från kon strax efter födseln. Det skapar välfärdsproblem för såväl korna som för kalvarna. Ja, faktiskt även för många mjölkbönder.

Nu förs allt oftare röster fram från näringen, myndigheter, forskare och djurskyddsorganisationer om att ko och kalv ska få vara tillsammans. I ATL fördes frågan fram på ledarplats den 23 mars. Det är inte helt vanligt i dessa tider med samstämmiga röster från så olika intressenter då det gäller djurvälfärd.

Den som kan göra detta möjligt är landsbygdsminister Peter Kullgren.

Den svenska djurskyddslagen anger minimiregler för hur djur i fångenskap ska hållas och skötas. För de nyfödda kalvarna innebär det att de kan separeras nästan direkt från kon. För korna innebär det att de onaturligt blir av med sina kalvar. För båda innebär det välfärdsproblem.

Den tidiga separationen skapar stress. För kalvarna skulle en ökad samvaro bidra till att de får ett starkare immunförsvar mot sjukdomar, växer snabbare och får färre beteendestörningar.

Allt detta vet vi från befintlig forskning. Vi vet också hur man skulle kunna låta ko och kalv få vara tillsammans. Svensk forskning ligger i framkant i världen på det här området.

Sedan länge har näringen, SVA och forskare pekat på behovet av att skapa förutsättningar för att ko och kalv kan hållas tillsammans. Några enskilda mjölkbönder har försökt gå före genom att genomföra det.

Regeringen kan betala ut djurvälfärdsersättning till de mjölkbönder som har högre djurvälfärd än lagens miniminivå. Det ligger helt i linje med EU:s jordbrukspolitik.

Det finns inget som hindrar landsbygdsministern från att införa en djurvälfärdsersättning till de mjölkbönder som vill kunna hålla ko och kalv tillsammans. En sådan skulle leda till stärkt konkurrenskraft dessutom.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning för stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd (dir 2023:19). I direktivet pekar landsbygdsministern bland annat på behovet av innovativa lösningar som kan bidra på flera områden i livsmedelskedjan, inte minst för landsbygdens konkurrensförutsättningar.

Att använda djurvälfärdsersättning på det sätt som vi pekar på skulle bidra till såväl innovation och konkurrensförutsättningar på landsbygden som till djurvälfärd utöver minimireglerna.

Vi tror inte att någon skulle bli besviken om landsbygdsministern redan nu lättade på förlåten genom att ta ställning för djurvälfärdsersättning till de mjölkbönder, som vill hålla ko och kalv tillsammans, eller åtminstone uttalade sig positivt till det. Det skulle i nuläget skapa positiva effekter för många.

Landsbygdsminister Peter Kullgren, ställer du upp på detta?