facebooktwittermail d

Huggsexa om biobränsle tvingade Skellefteå Kraft köpa dyrt i Baltikum

När Skellefteå Kraft fick brist på biobränsle valde energibolaget en båt med dyrt bränsle från Baltikum. Att privata skogsägare skulle leverera mer var inte aktuellt.