facebooktwittermail

Skatteverket om den svarta vedsektorn

Skatteverket har inte tittat speciellt på vedmarknaden någon gång, men ser liknande fenomen i andra branscher.

FOTO: MARIE BIRKL

– När det kommer in företag som inte följer reglerna och inte betalar skatt så får man situationen att det blir oseriöst, och de som är seriösa får svårt att konkurrera, säger Henrik Kisterud, rikssamordnare för oredovisade inkomster på Skatteverket.