facebooktwittermail

Skatteutskottet stödjer ändrade regler för fåmansföretag

Majoritet för att det ska vara samma skatt för generationsskifte inom som utanför familjen.

Riksdagen väntas rösta om ändrade skatteregler för fåmansföretag den 8 maj.
Riksdagen väntas rösta om ändrade skatteregler för fåmansföretag den 8 maj. FOTO: ANN LINDÉN

I dag kan skatten bli högre när en andelsägare i ett fåmansföretag överlåter sitt företag till en närstående, jämfört om det går till en utomstående. Regeringen har lagt ett förslag om att ändra det så att skatten blir densamma och det har fått Skatteutskottets stöd.