facebooktwittermail d

Skattefri försäljning lyfter bondens lönsamhet

Låt livsmedelsproduktionen från enskilda firmor vara skattefri. Det vore ett rättvist stödsystem.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Att vara bonde i Sverige är i dag allt annat än lönsamt för de flesta. Ett nationellt jordbruk där det ställs högre krav än i andra länder kostar pengar. Någon måste betala.

I dag sker det främst genom att bönder arbetar under ekonomiska förhållanden som ingen annan del av samhället skulle acceptera. Vi närmar oss en gräns där hela det svenska jordbruket kommer att förtvina.

Den gängse lösningen man hör från lantbrukarhåll brukar vara att släppa på de svenska djur- och miljöskyddsreglerna. Då förlorar vi dock det enda mervärde vi faktiskt kan konkurrera med.

Varför ska vi köpa svensk mat om den är likvärdig med dansk, italiensk eller polsk? Svensk mat kommer nämligen fortsättningsvis vara betydligt dyrare än utländsk eftersom vi har ett skattesystem och en byråkrati som skiljer sig radikalt mot resten av EU. För att öka konkurrenskraften och fortfarande ha kvar något att konkurrera med vore det därför bättre se över skatter och byråkrati.

Detta är vad som krävs för att öka lönsamheten för bonden samtidigt som byråkratin minskar:

• Pengarna ska komma bonden till del direkt utan att behöva vänta på utbetalningar från Jordbruksverket.

• Bondens administration ska inte öka jämfört med i dag, helst minska.

• Det ska inte finnas någon möjlighet för livsmedelskedjorna att kapa åt sig en del av pengarna.

• Det får inte bli en ökad kontrollverksamhet för Jordbruksverket, länsstyrelsen och Livsmedelsverket.

Den lösning som vi föreslår att all vinst från försäljning av livsmedelsråvaror och livsmedel från jordbruksföretag som drivs som enskild firma ska vara skattebefriad. För att enkelt kunna redovisa vilken inkomst som berättigas skattefrihet vill vi införa en ny momssats på 10 procent för primärproducenter av mat. I den nya momssatsen vill vi också lägga till försäljning av foder och slaktdjur som i dag har 25 procent moms.

Redovisningen sker som vanligt i deklarationen. Förslaget innebär i stort sett inget merarbete för Skatteverket och varken Jordbruksverket, Länsstyrelsen eller Livsmedelsverket blir inblandade.

Detta är ett stödsystem som gynnar grönsaksodlaren med ett hektar lika mycket som nötköttsproducenten med 1 000 hektar. Anledningen är att stödet är betydligt mer sysselsättningsbaserat än arealbaserat som dagens jordbruksstöd till stor del är.

Givetvis är det här inte en komplett lösning för att rädda det svenska jordbruket men skattefri inkomst hjälper till att fylla många hål. Läget för det svenska jordbruket är akut och vårt förslag kan införas omgående bara den politiska viljan finns.

För oss är det självklart eftersom pengarna kommer bonden till del direkt, det medför inget ökat pappersarbete, ingen osäkerhet om stöden kommer att beviljas, ingen oro för kontrollbesök och framför allt ett väldigt tydligt och enkelt regelverk.

Jonas Wangsten

Ordförande Förbundet Sveriges småbrukare

Fredrik Wangsten

Grönsaksodlare och äggproducent