facebooktwittermail d

”Viktiga skattefrågor i valrörelsen”

Det finns nog behov av att förbättra förslaget om jordbruksavdrag ytterligare. Det togs ju fram innan prisexplosionen och Rysslands invasion, skriver Urban Rydin i en krönika.

Jordbruksavdraget förtjänar att genomföras, skiver Urban Rydin. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Förslaget om jordbruksavdrag har på senare tid diskuterats allt mer. Det är en intressant nyhet som absolut förtjänar att genomföras, men bara om den beredning som nu genomförs tydligt visar att de aktiva jordbruksproducenterna får ett bra utfall. Det är ju dem vi främst ska stödja för att öka vår självförsörjningsgrad.

Det finns nog också behov av att förbättra förslaget ytterligare, det togs ju fram innan prisexplosionen och Rysslands invasion.

Redan finns flera partier som C, KD och MP som öppet ställt sig bakom idén med jordbruksavdrag och de större partierna S, M och SD har inofficiellt uttryckt intresse för förslaget. Om bara EU godkänner kan det nog finnas chans att det genomförs. Det känns ju som ganska opolitiskt.

En annan skattefråga att hålla ögonen på är de två förenklingsutredningar som har genomförts under senare tid för den antalsmässigt största gruppen småföretagare, de enskilda näringsidkarna.

Ännu har vi inte sett något lagstiftningsarbete som resultat av dem. Det är trist, tycker jag.

Dessa utredningar har medfört att näringslivets organisationer med Svenskt näringsliv i spetsen tagit fram ett antal förenklingsförslag och lanserat dem som ”Näringslivets förenklingspaket”. Nu finns ett utrett i stort sett remissbehandlat paket som har ett brett stöd från näringslivets alla organisationer. Det är bara att genomföra och jag kan inte se att det finns något kontroversiellt i det.

Det är hög tid för regeringen, oavsett hur den ser ut efter valet, att agera. Även detta förslag känns som neutralt och opolitiskt. Om det blir verklighet får vi ett nytt stickår vid kapitalvinstbeskattningen och förenklade regler i bland annat reglerna om räntefördelning, skogsavdrag och skogskonto.

En annan fråga som fortsatt hänger i luften är om det blir en stor skattereform. Många partier för fram detta men när det kommer till kritan tror jag mer på att man bara utreder valda delar. Kapitalskatterna är då ett sådant område.

Även om S i ett internt utredningsarbete diskuterat arvs- och gåvoskatten, förmögenhetsskatten och fastighetskatten beslöt man på partikongressen att inte gå vidare med dessa frågor. Med andra ord går regeringspartiet inte till val på dessa frågor, så får M skrämmas hur mycket de vill.

Däremot tog statsministern nyligen i en TV-utfrågning upp de för småföretagare med aktiebolag viktiga 3:12-reglerna som bland annat bestämmer hur stora utdelningar man kan få beskattat som kapitalinkomst (och inte löneinkomst). Hon menade att dessa borde skärpas.

Det finns en pågående utredning om dessa regler som nyligen tillsatts av regeringen. I utredningens direktiv står dock inget om en skärpning, bara att de ska förenklas. Jag sitter med i den och för att vi ska göra något annat än att förenkla krävs förändrade direktiv. Har svårt att se att en skärpning inte kommer att stoppas av C även om S bildar regering efter valet.

Urban Rydin

Urban Rydin är skattechef på Fyrklövern.