facebooktwittermail d

Skattebefrielsen för biogas hotad

Den långsiktiga befrielsen av energi- och koldioxidskatt på biogas kanske inte blir så långsiktig. En dom från tribunalen vid EU-domstolen har ogiltigförklarat de särskilda reglerna för Sverige.

Erik Thornström, Energiföretagen
”Oavsett om det vinner laga kraft nu eller blir ett överklagande kommer det att vara en stor osäkerhet om vad som kommer att hända framåt”, säger Erik Thornström på Energiföretagen. FOTO: JON ALEXANDERSSON

– Det här skapar ju stor osäkerhet kring vilka förutsättningar som gäller. Det är ett väldigt olyckligt läge för biogasmarknaden, säger Erik Thornström på Energiföretagen.

Bakgrunden är att EU-kommissionen sommaren 2020 godkände Sveriges skattebefrielse för biogas som används som drivmedel och till uppvärmning. Stödet hade funnits tidigare, men nu fick branschen den efterfrågade långsiktiga lösningen. Skattebefrielsen skulle gälla i tio år, till och med 2030, vilket skulle underlätta investeringsbeslut kring biogas.