facebooktwittermail d

Skatteåterbetalning för biogas stoppas

Från och med idag stoppar Skatteverket möjligheten att ansöka om återbetalning av energi- och koldioxidskatt på biogas.