facebooktwittermail

Skatt på handelsgödsel vilar i SD-händer

Sverigedemokraterna kan avgöra om skatten på handelsgödsel återinförs. Knäckfrågan är vilka krav de ställer för att stödja förslaget i riksdagen.

Sverigedemokraterna vill, liksom Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, ha en skatt på handelsgödsel. Tillsammans har de fyra partierna majoritet i riksdagen och kan rösta igenom tre motioner som Miljöpartiet lagt om en återinförd skatt.

Men sverigedemokratiska krav på hur skatten ska hanteras kan stoppa motionerna.
- Vår grundinställning är att det borde vara som det var tidigare i förhållandet dieselskatt och skatt på handelsgödsel, säger David Lång, sverigedemokratisk representant i riksdagens skatteutskott.

David Lång vill inte säga om sänkt skatt på diesel är ett villkor för att Sverigedemokraterna ska ställa sig bakom en återinförd handelsgödselskatt. Han vill inte heller säga om hans parti definitivt ändrat åsikt om hur inkomsterna från en sådan skatt ska användas.

När frågan var uppe i samband med de rödgrönas budgetmotion i höstas ville Sverigedemokraterna inte skriva under förslaget att skatteinkomsterna, som tidigare, skulle återföras till näringen. Den positionen är inte lika självklar längre.
- I första hand är det ju jordbrukarna som får ta priset för den eventuellt höjda skatten, så de ska ha tillbaka det i form av någon annan kompensation. Ifall skatteintäkterna går tillbaka till diverse organisationer, som jag förstår att det var innan, det är av underordnad betydelse. Men det är jag väl inte främmande för i och för sig, säger David Lång.

Allianspartierna står enade mot ett återinförande av skatt på handelsgödsel. Och även om riksdagen skulle rösta igenom de miljöpartistiska motionerna så är regeringen inte tvingad att följa dem.
Regeringen kan argumentera att det till exempel av budgetskäl inte är möjligt att återuppväcka gödselskatten.

Skatteutskottet har diskuterat motionerna men fram till protokollet från det mötet justeras den 17 februari kan Sverigedemokraterna vänta med att ta officiell ställning.

Det preliminära datumet för debatt av motionerna är den 9 mars. Sara Johansson