facebooktwittermail d

Skatt på handelsgödsel återinförs inte

Den rödgröna regeringen har helt övergett planerna på en återinförd skatt på handelsgödsel. Men skatt på kadmium och förändringar i skatten på bekämpningsmedel kan komma.

I höstbudgeten som presenterades i dag anger regeringen att den inte kommer att införa någon ny skatt på handelsgödsel. Det senaste budet före i dag var att siktet var ställt på att införa den 2017. I mars i år röstade en riksdagsmajoritet för att skatten inte skulle göra comeback.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet gick till val på att återinföra skatten på handelsgödsel. Men efter regeringstillträdet har planerna skjutits fram gång på gång. Och nu överges de alltså helt.

Se över skatten på bekämpningsmedel

Att miljöfarliga ämnen ska beskattas är dock inget som regeringen ger upp. I budgeten konstateras det att användning av handelsgödsel leder till spridning av kadmium. Den nya planen är därför att "analysera behovet av andra former av beskattning för att minska spridningen av tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen i naturen." Beskattning av kadmium var en del av den gamla handelsgödselskatten. Regeringen tänker också se över skatten på bekämpningsmedel.

 

LÄS MER: Gröna nyheter i budgeten –– liverapportering kl 13 från budgetdebatten