facebooktwittermail d

Skärpta straff för minkaktivister

Hovrätten skärper straffen för minkaktivisterna som enligt åklagaren kom för lindrigt undan i Skaraborgs tingsrätt. Fyra av fem döms till fängelse, från ett år till två och ett halvt år. Den femte får villkorligt. I tingsrätten var det endast två som dömdes till fängelse.

En enig Göta hovrätt bifaller åklagarens talan i målet mot de fem djurrättsaktivister som har åtalats för brott med kopplingar till minknäringen. De ska ha hotat minkfarmare och deras anhöriga, skändat gravar, gjort sig skyldiga till mordbrand och olaga intrång.

Skaraborgs tingsrätt meddelade tidigare i våras sin dom och fann i flera fall att bevisningen inte var tillräcklig. Stora delar av åtalet ogillades.

Bedömer annorlunda

Hovrätten gör delvis en annan bedömning och har i allt väsentligt bifallit åklagarens och målsägandenas yrkanden. Fyra av de fem åtalade döms till fängelsestraff från ett år till två och ett halvt år.

Som mycket besvärande omständigheter bedöms det att flera av de åtalade har valt att inte uttala sig alls, trots omfattande bevisning mot dem, medan andra kommit med för tillrättalagda och därmed icke trovärdiga förklaringar.

En får villkorligt

Den femte personen bedöms ha medverkat i mindre utsträckning, främst genom att tillhandahålla bilar som användes vid brotten, och får villkorlig dom.

De två personer som enligt hovrätten har haft störst delaktighet i brottsligheten har dömts till fängelse i två år och sex månader. En av dem häktas i hovrättens dom medan den andre ska kvarbli i häkte till dess domen vinner laga kraft.

Stark bevisning

Hovrätten anser att bevisningen mot de tilltalade har varit sådan att den uteslutit andra gärningsmän.