facebooktwittermail d

Skärpta regler kring bärplockare

De företag som anställer bärplockare måste visa hur de kan garantera att löner betalas ut - även vid dålig bärtillgång.

Det är en av de regler som Migrationsverket skärper inför bärsäsongen 2011 för att stärka bärplockares rättigheter och tydliggöra vilket ansvar arbetsgivare har.

Riktlinjerna innebär att i de fall bärplockare anställs av ett utländskt företaget så måste företaget ha en filial registrerad i Sverige. Den svenska filialen ska garantera att anställningsvillkor följs för att arbetstillstånd ska beviljas, skriver Migrationsverket i ett pressmeddelande.

Anställningsvillkor


Företagen måste även kunna visa att bärplockarna har fått information om anställningsvillkor.

Inför förra årets bärsäsong ändrade Migrationsverket riktlinjerna så att bärplockning likställdes med övriga säsongsarbeten. Det innebar att plockarna garanterades avtalsmässiga löner och villkor för att arbetstillstånd skulle beviljas.

Trots det blev bärplockare utnyttjade.

Enligt uppgifter till TT fick i fjol omkring 4 000 utländska personer arbetstillstånd i Sverige som bärplockare, vilket kan jämföras med 5 500 personer året före.

Kommunal välkomnar beslutet, men säger i ett pressmeddelande att de även vill att regeringen aktivt ska ta ansvar för bärfrågan. De vill se att en utredning tillsätts där parterna på den svenska arbetsmarknaden ingår, samt att skattesystemet kring bärbranschen utreds.
Kommunal anser att all bärplockning som sker för industriellt bruk bör åläggas skatt. ATL.nu