facebooktwittermail d

Skogsbranschen: Skärpta krav på kolinlagring både hot och möjlighet

Marknaden för att som skogsägare få betalt för sin skog som kolsänka växer. 

Samtidigt pågår EU:s arbete med ett nytt förslag på LULUCF-förordning där mycket pekar mot att mängden inbundet kol i skogarna måste öka drastiskt. 

För skogsbolagen och skogsägarna innebär det förändringar som helt ritar om spelplanen inom skogsbruket.