facebooktwittermail d

En oanmäld grusgrop kan göra dig till brottsling

Regeringen vill skärpa tillståndskraven för grustäkter. En förändring som kan kosta skogsbruket närmare 700 miljoner kronor – och även innebär att en lantbrukare med en oanmäld grustäkt gör sig skyldig till ett brott som kan leda till fängelse.

Även mindre grustäkter kommer att omfattas om förslaget vinner gehör. FOTO: MOSTPHOTOS

Det har kommit synpunkter från EU-kommissionen på hur Sverige hanterar tillståndsärenden av verksamheter som kan vara miljöfarliga. Vissa bestämmelser i det så kallade MKB-direktivet (se faktaruta) syns inte riktigt i lagboken, menar kommissionen.