facebooktwittermail

Skärp straffen för aktivism

Få djuruppfödare anmäler när de utsatts för brott. Fler steg måste tas för att skärpa påföljderna för intrång, trakasserier, stölder och våld, skriver ATL:s Tord Karlsson.

FOTO: ATL

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Djurhållningen och produktionen av kött och mejeriprodukter är stommen i det svenska jordbruket och skapar ett värde på närmare 30 miljarder kronor årligen i primärledet. Den är också, trots all rationalisering, viktig för sysselsättning och företagande på landsbygden.

Den är också den del av jordbruket som ifrågasätts av konsumenterna på olika sätt. Intresset för att ändra sin kost i vegetarisk eller vegansk riktning ökar. Det är en utmaning för branschen men en begriplig förändring

Det som inte är begripligt eller ­acceptabelt är den klick av aktivister som tar sig rätten att göra intrång, stjäla och förstöra på gårdarna och terrorisera lantbrukare och deras familjer. Intrången drabbar också slakterier och andra företag i förädlingskedjan.

I en enkät till närmare 4 000 djuruppfödare uppgav 16 procent av de svarande att de hade utsatts för intrång, skadegörelse eller hemfridsbrott och 40 procent hade utsatts för brott av något slag. Det är förfärande siffror.

Ett grundläggande problem som lyftes fram i enkäten är att endast 30 procent av dem som uppgett att de utsatts för något brott anmälde detta till polisen. Det beror förmodligen på att man inte tror att en anmälan leder någonstans. Därmed hamnar intrånget i mörkertalet och där gör det ingen nytta. Även i nästa steg osynliggörs brotten eftersom det inte finns någon brottskod för aktivism mot djurgårdar.

Åtgärder mot aktivism var, i vanlig ordning, en av punkterna på den senaste LRF-stämman. Stämman gav styrelsen i uppdrag att arbeta för högre straffvärde på denna typ av brott. Man skickade också med att straffen borde skärpas för återkommande brott och att en brottskod borde inrättas så att brotten inte försvinner i statistiken. Även att brottet olaga intrång också innefattar gårdsplanen på gårdarna vore en viktig markering för att minska möjligheterna till intrång.

Denna typ av brottslighet ökar. Långsamt ökar också medvetenheten om att något måste göras. Riksdagen begärde i våras av regeringen att all offentlig finansiering av organisationer som sysslar med våldsbejakande aktivism ska stoppas. Det kan ju tyckas vara en självklarhet som borde ha gällt sedan länge.

Precis som för besluten som togs på LRF-stämman gäller det nu att ta fler steg för att skärpa påföljderna för intrång, trakasserier, stölder och våld. Det är bra men dessutom måste polis och rättsväsende få resurser att hålla i och hålla ut. Exempel från Västra Götaland visar att det ger resultat att kraftsamla och samverka mot aktivismen.

Trots att det finns gott om utmaningar med annan typ av organiserad brottslighet måste även detta prioriteras. Det är en mycket viktig fråga för djurhållningen och företagandet på landsbygden.