facebooktwittermail

Dags att skärpa älgjaktsföreskrifterna

De föreskrifter som gäller i dag har lämnat öppet för tolkningar av de enskilda länsstyrelserna, skriver Sture Nilsson.

De älgjaktsföreskrifter som gäller i dag har lämnat öppet för tolkningar.
De älgjaktsföreskrifter som gäller i dag har lämnat öppet för tolkningar. FOTO: CECILIA PERSSON

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Till vårvintern 2021 kommer Naturvårdsverket att påbörja översynen av de föreskrifter som omgärdar reglerna för vår älgjakt, enligt vad en källa hos verket har uppgett. Ett område som berörs är föreskrifterna för älglicensområden.

Det har kommit in ett antal klagomål om dessa områden, bland annat från mig. Naturvårdsverket kommer att se på dessa och därefter komma med en del ändringar som så småningom kommer att skickas ut på remiss till berörda intressenter.

LÄS OCKSÅ: Förslag om viltutfodring

LÄS OCKSÅ: Län för län - här sker flest viltolyckor

LÄS OCKSÅ: Viltbehandla rätt - och spar pengar

Som nämnts är det angeläget att en översyn görs av de föreskrifter som reglerar älglicensområdet. De föreskrifter som gäller i dag har lämnat öppet för tolkningar av de enskilda länsstyrelserna, som då kan förhindra den enskilda fastighetsägaren möjligheten att nyttja sin jaktliga äganderätt fullt ut.

De föreskrifter som gäller i dag säger att en länsstyrelse kan tillåta att en fastighetsägare samarbetar med andra fastighetsägare inom ett älgförvaltningsområde för att få till stånd ett licensområde för älgjakt, om än fastigheterna inte gränsar till varandra. Så görs i stort sett av alla länsstyrelser i dag, något som jag har kollat upp.

Men minst ett undantag finns. Denna länsstyrelse har utsatts för juridisk prövning för att ha nekat registrering utan att ha blivit fälld i domstol. Anledningen är att föreskrifterna använder ordet kan, inte ordet ska. Berörda länsstyrelse har då getts utrymme att neka den ansökande fastighetsägaren möjligheten att bilda ett älg­licensområde.

Så här godtyckliga föreskrifter ska naturligtvis inte finnas i ett nyligen upprättat system för att administrera älgjakten! Tillåts det leva vidare så kommer det att skapa problem och sådana ska naturligtvis undanröjas.

Denna åtgärd, att ändra ordet kan till ordet ska, ger fastighetsägarna möjlighet att ta till vara sin del av avkastningen som produceras på deras marker, vilket är en förutsättning för att kalla vår älgjakt för en produktionsanpassad älgjakt.

Att denna lilla förändring i föreskrifterna dessutom ger många jakttillfällen borde väga tungt när beslut ska tas i frågan.

Så till Er på Naturvårdsverket säger jag: Låt föreskrifterna för älglicensområdet bli juridiskt korrekta och därmed öka tillgängligheten för många älgjägare!

Sture Nilsson, Sjulsmark

Fotnot: Naturvårdsverket har ­erbjudits replik men avstår.