facebooktwittermail

Ö söker bonde för unikt lantbruksjobb

Är du en erfaren och utbildad bonde som gillar idén med att kombinera kommersiellt lantbruk med naturvård?

Då finns det ett unikt jobb som skärgårdsbonde att söka.

Skärgårdsbonde sökes till 30 hektar mark.
Skärgårdsbonde sökes till 30 hektar mark. FOTO: BERTIL ÅGREN

Det var inget snack om saken på Ingmarsö, den vackra ön i Stockholms mellanskärgård. Ett aktivt lantbruk är nödvändigt. Det småflikiga kulturlandskapet har brukats sedan flera hundra år för att hållas öppet och för att få ihop vinterfodret till öns djur. Om jordbruket upphörde skulle ön växa igen.

Problemet var bara att den bonde som skött slåtter och djur valt att gå i pension efter 50 års hårt arbete. Ganska snart insåg den grupp av frivilliga personer som har skött får, hästar, stängsling och slåtter att det inte skulle funka långsiktigt med ideella krafter. Men det fanns ingen bostad på ön där en ny lantbrukarfamilj kunde installera sig. Då kom en oväntad nyhet som ändrade allt. 

– En av markägarna här på ön sa att han kan bekosta byggnationen av ett hus så nu söker vi en bonde till ön, säger Bertil Ågren som sitter i styrelsen för både en stiftelse och byalaget på ön. 

I annonsen som nyligen publicerats i ett par Facebookgrupper står det att: ”Nu ska vi bygga ett nytt bostadshus för en ny lantbrukarfamilj som med egen verksamhet och naturvårdsuppdrag ska fortsätta hålla landskapet öppet på vår vackra ö. Intresserad?”

Kan du berätta lite mer om jobbet? 

– Vi söker ingen gröna vågare utan en person som har både lantbruksutbildning och erfarenhet. Gärna en familj med barn, vi gillar barn på ön! Det primära är att hålla 30 hektar öppet, det är många små markplättar här. Det finns också möjlighet att driva bed and breakfast-verksamhet och att hålla djur på grannfastigheten Norrgården som ägs av de boende på ön genom en stiftelse, säger Bertil Ågren som är den som hanterar rekryteringen.

Bertil Ågren, styrelseledamot i Ingmarsö byalag, hanterar rekryteringen av öns nya bonde.
Bertil Ågren, styrelseledamot i Ingmarsö byalag, hanterar rekryteringen av öns nya bonde. FOTO: PRIVAT

Tjänsten är ovanlig på flera sätt. Dels växer jobb där en lantbrukare ska ta över en hel jordbruksfastighet inte på träd. Dels är tanken att den som får jobbet ska vara med och skapa en verksamhet baserad på flera intäktskällor.

– Vi sneglar på de upplägg som andra skärgårdsöar har och tänker oss att hitta en liknande lösning. Till exempel på Brottö, där en lantbrukare får naturvårdsbidrag av Länsstyrelsen för att hålla landskapet öppet. Vi räknar med att den som får jobbet ska vara med i ansökningsprocessen och även delta i utformningen av det nya huset på Norrgården. 

När vill ni senast ha ansökningar? 

– Vi vill hitta rätt person under vintern eller fram på vårkanten. Ett nytt hus kan inte stå färdigt förrän om två år så då blir det inflyttning, säger Bertil Ågren.

Norrgården som ägs av en stiftelse kan delvis få brukas av den nya bonden på ön.
Norrgården som ägs av en stiftelse kan delvis få brukas av den nya bonden på ön. FOTO: BERTIL ÅGREN

Lantbruk