facebooktwittermail d

Skånesemin säger upp avtal med Växa Sverige

Skånesemin vill sätta fart på moderniseringsarbetet inom semin och kokontrollen, och kommer därför att säga upp sitt leveransavtal med Växa Sverige.

Leveransavtalet träffades i samband med att Växa Sverige tog över delar av Svensk Mjölks verksamhet, och har bland annat byggt på verksamheten kring kokontroll och andra datasystem.

Nu meddelar Skånesemin att man kommer att säga upp avtalet under våren. Anledningen är att föreningen vill omförhandla delar av avtalet.

– Vi tycker att vi har omoderna system för kokontrollen som kostar mycket pengar. Där vill vi se en förändring. I dag finns det modernare system och vi upplever att vi har med oss Växa på tåget, säger Skånesemins ordförande, Lars Olsson.

Skånesemin har redan börjat titta på andra lösningar tillsammans med Rådgivarna i Sjuhärad, men har också, enligt Lars Olsson, börjat föra samtal med Växa Sverige.

Vill pejla efterfrågan

Han ser dagens it-system som ålderdomligt, och vill därför att branschen ska ta fram en ny lösning för att möta framtidens behov.

– Vi säger inte upp detta för att vi vill gå skilda vägar utan för att vi vill utveckla något nytt tillsammans med Växa Sverige. Vi är få bönder i dag, och har vi då system som är så omoderna så känner vi att vi måste göra något.

Skånesemin, med 340 anslutna mjölkbönder och 900 medlemmar, går därmed i bräschen för att sätta fart på utvecklingsarbetet. Målet är att arbetet ska resultera i ett modernare och mer kostnadseffektivt it-system.

– Vi vill sätta oss ner och fundera över vad våra bönder efterfrågar i framtiden, när det kommer till kokontrollen och benchmarking där vi måste kunna jämföra oss med varandra, men också med utlandet, säger Lars Olsson.

Betungande utgifter

Till bakgrunden hör även att föreningen har haft höga kostnader för branschgemensamma system som har tyngt föreningens ekonomi.

– Det har blivit en extra kostnad som har varit ganska stor. Men vi har inga direkta problem med ekonomin utan vi har tagit den kostnaden i föreningen. Men i år kommer vi att fördela kostnaden på medlemmarna, säger Lars Olsson.