facebooktwittermail

Skånemejerier under genomsnittet i utsläppsligan

Skånemejerier har kartlagt sina anslutna gårdars klimatutsläpp och kommit fram till att det släpps ut ett kilo koldioxid eller koldioxidekvivalenter för varje kilo mjölk som produceras.

Bild med gödselbrunn. Just inom gödselhanteringen går det att göra mycket för att minska sina utsläpp.
Att använda stallgödsel från korna till vallodlingen eller röta den till biogas är två exempel på hur man skapar ett hållbart kretslopp på gården. FOTO: ANN LINDÉN

Siffran uppges ligga 27 procent under EU-genomsnittet, enligt bolaget som hänvisar till uppgifter från LRF. Men Skånemejerier nöjer sig inte med det.