facebooktwittermail d

Skånemejeriers nya avtal klart

Ett nytt avtal har nåtts mellan Skånemejerier AB och Skånemejerier Ekonomisk förening. Det träder i kraft den 1 juli 2022