facebooktwittermail d

Skånemejerier lanserar klimatmjölk

Den här veckan lanserar Skånemejerier, som det första av landets stora mejerier, klimatcertifierad mjölk. Wanås gods utanför Kristianstad står för leveranserna.

- Det känns helt rätt att vi deltar i denna nya satsning, då jordbruket och djurhållningen på Wanås gods sedan tidigare bedrivs ekologiskt och kontrolleras enligt Krav, säger Wanås driftsledare Per-Åke Nilsson i ett pressmeddelande.

Minska miljöpåverkan


Skånemejeriers ekologiska standardmjölk är ursprungsmärkt och visar att mjölken i förpackningen enbart kommer från Wanås gods.

Krav och Svenskt Sigill har tillsammans med experter på klimat, jordbruk och livscykelanalyser tagit fram regler och villkor som grund för certifieringen av mjölken från Wanås.

Klimatcertifieringen omfattar än så länge mjölkproduktionen på gården, vilket är den i särklass största delen av produktens klimatpåverkan.

Arbetet med att klimatcertifiera resten av förädlingskedjan av mjölken, som transporter, mejeri och förpackning, ska vara klar den 31 december 2012. ATL.nu