facebooktwittermail

Skånemejerier justerar priset

Skånemejerier sänker avräkningspriset med 20 öre från 1 februari. Orsaken är en kraftigt ökad tillströmning av mjölk i januari.

- Trots prishöjningar på världsmarknaden belastar mjölkpulver fortfarande vårt resultat då vi betalar ut en betydligt högre utbetald betalningsförmåga till våra medlemmar än vad vi tjänar in på pulverförsäljningen, säger styrelsens ordförande Anders Olsson i en kommentar.

Tillfällig åtgärd


Styrelsen har beslutat att korrigera avräkningspriset nedåt, med 20 öre per kilo mjölk från den 1 februari, för att på så sätt klara kassaflödena, skriver Skånemejerier i ett pressmeddelande.

- Det är en tillfällig åtgärd och en anpassning till efterfrågan på marknaden och de kassaflöden vi uppnår, påpekar Anders Olsson.

2010 var ett av de mest framgångsrika åren i Skånemejeriers historia och i januari betalade föreningen 4,08 kronor för konventionell mjölk och 5,43 kronor för ekologisk mjölk.

Strategi ligger fast


Skånemejeriers budget för utbetald betalningsförmåga för år 2011 beräknas dock hålla. Det innebär 3,54 kronor kilot för konventionell mjölk och 4,89 kronor kilot för ekologisk mjölk.

Även den långsiktiga strategin, att nå en utbetald betalningsförmåga på konventionell mjölk på 4 kronor per kilo mjölk innan år 2014, ligger fast.

2010 var ett av de mest framgångsrika åren i Skånemejeriers historia och i januari betalade föreningen 4,08 kronor för konventionell mjölk och 5,43 kronor för ekologisk mjölk. ATL.nu