facebooktwittermail

Skånemejerier gör starkt år

Skånemejeriers resultat på koncernnivå uppgår till 300,2 miljoner kronor för 2010, att jämföra med 26,9 miljoner för 2009.

Den utbetalda betalningsförmågan för mjölk uppgick till 356 öre/kg konventionell mjölk, att jämföra med 289 föregående år. För ekologisk mjölk uppgick den till 521 öre/kg ekologisk mjölk, jämfört med 444 öre/kg året innan, skriver Skånemejerier i ett pressmeddelande.

Soliditeten uppgår till 43,8(33,2) procent.

Skånemejerier vill öka det individuella ägaren och ska på föreningsstämman i april föreslå en insatsemission på 50 miljoner kronor för 2010, ett förslag som beräknas gälla för de kommande fem åren. Styrelsen föreslår en insatsutdelning på 3 procent på insatskapitalet.

Under året har Skånemejerier sålt 51 procent av aktierna i Proviva AB till Danone.ATL.nu