facebooktwittermail d

Skånegårdars vindkraftverk får klartecken

Regeringen låter ett vindkraftverk hos Skånegårdar i Hällestad utanför Lund stå kvar. Därmed kör man över Försvarsmakten som har motsatt sig verket.

Regeringen ger Skånegårdar i Hällestad får klartecken för sitt vindkraftverk.
Regeringen ger Skånegårdar i Hällestad får klartecken för sitt vindkraftverk. FOTO: MOSTPHOTOS

Lunds kommun välkomnade vindkraftverket. Ur miljösynpunkt var det bra om fossilberoendet kan bli mindre. Men Försvarsmakten hade en annan uppfattning.

På ett närbeläget skjutfält bedriver man målflyg. Det innebär att helikoptrar behöver flyga snabbt mellan olika mål och förflyttar sig på olika höjder inom skjutfältet. En förutsättning är att området runt omkring är fritt från höga hinder. Ett vindkraftverk skulle äventyra säkerheten, resonerade Försvarsmakten.

Skånegårdar svarade att byggnadsnämnden redan kände till Försvarsmaktens argument. Kommunen vägde olika intressen mot varandra i beslutet. Dessutom hade man redan byggt vindkraftverket som kostade 1,3 miljoner. Marken närmast gården används för produktion av foder till betesdjur som finns på övningsfältet. Den plats som det är möjligt att hålla övningar på ligger åtminstone en kilometer bortom Skånegårdars mark. Utöver det hade det inte förekommit några övningar på skjutfältet eftersom det störde gårdens hästverksamhet, svarade Skånegårdar.

Ovisshet

Länsstyrelsen i Skåne gick ändå på Försvarsmaktens linje och upphävde byggnadslovet. I sitt beslut skrev man att ett flyghinder skulle försvåra verksamheten. Området bör därför hållas fritt var slutsatsen. Ur allmän synpunkt är energiproduktion från ett enskilt vindkraftverk litet, slog länsstyrelsen fast.

Frågan hamnade sedan på regeringens bord som nu kör över Försvarsmakten. Regeringen anser Försvarsmakten inte lyckats visa på vilket sätt ett vindkraftverk skulle störa verksamheten på skjutfältet.

Dag Magnusson, styrelseordförande på Skånegårdar, är nöjd med regeringens beslut.

– Men det har känts otryggt att leva i ovisshet i fyra år. Om bygglovet inte gått igenom hade vi varit tvungna att riva vindkraftverket och det hade inneburit en betydande kapitalförstöring, säger han.

Samtidigt tycker han att det är märkligt att Försvarsmakten engagerar sig i frågan.

– De vill ha möjlighet att flyga över våra marker, vi har en betydande hästverksamhet här, säger Dag Magnusson.

LÄS MER: Tysk byggboom går före svensk vindpark

PREMIUM: Prisfall på svårsålda vindkraftverk

PREMIUM: Miljardförlust för vindkraftverken