facebooktwittermail d

Skånebönder får dispens – slipper krav på grön mark

Skånebönderna slipper kravet på grön mark i vinter.

Länsstyrelsen ger dispens på grund av det intensiva regnandet.

FOTO: KERSTIN DAVIDSON

Det har regnat mycket i Skåne de senaste månaderna; under juli-augusti 50 procent mer än normalt, under september 100 procent mer och hittills i oktober 50 procent mer än normalt.

Lantbrukarna har inte kunnat så på långa vägar så stor areal som de hade planerat att göra.

LRF Skåne sökte dispens

Med SMHI:s statistik i ryggen sökte LRF Skåne dispens från kravet att 60 procent av åkermarken ska vara bevuxen på skånska gårdar med mer än sex hektar åker.

LRF Skåne skriver i sin ansökan att både miljömässiga och ekonomiska skäl talar för att höstså där så är möjligt. Men bearbetning och sen sådd under blöta förhållanden ökar risken för packskador på marken och för utvintring.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att man delar LRF:s uppfattning och ger en generell dispens från reglerna om grön mark under vintern 2017-18.

LÄS MER: Halmpriserna skjuter i höjden

LÄS OCKSÅ: Här har det regnat mest i oktober

PREMIUM: Unik tork ökar odlingsviljan i norr