facebooktwittermail d

Skåne etta på förbudslistan

Länsstyrelsen i Skåne är flitigast i landet med att utfärda djurförbud. Det visar en granskning som ATL gjort. Förra året utfärdades 82 djurförbud i Skåne – nästan dubbelt så många som Västra Götaland, tvåa på listan.

FOTO: MOSTPHOTOS

Jordbruksverket samlar varje år in uppgifter från landets länsstyrelser om djurskyddstillsynen i landet. Det handlar om allt från hur många kontroller som respektive länsstyrelse gjort under året till hur många djurförbud som utfärdats.

ATL har begärt ut statistiken över djurförbuden och hittat mycket stora skillnader mellan länen.

Totalt 279 djurförbud

Förra året utfärdade landets länsstyrelser totalt 279 djurförbud. En enda länsstyrelse, Skåne, svarade för 30 procent av alla djurförbuden. Skåne står också för den största ökningen av antalet utfärdade djurförbud mellan 2014 och 2015 – från 46 till 82 stycken.

– Jag kan inte svara på varför andra länsstyrelser inte fattar fler beslut om djurförbud. Men i vårt fall är det så att vi prioriterar den arbetsuppgiften mer än tidigare, säger Marcus Björklund, chef för djurskydds- och veterinärenheten på länsstyrelsen i Skåne.

"Prioriterar detta"

Enligt honom har prövningarna tidigare släpat efter rejält men nu börjar man komma i kapp.

– Om vi har gjort ett akut omhändertagande hos någon men inte gjort någon djurförbudsprövning har vi sett tydliga tendenser till att det uppstår ny misär och kommer in nya anmälningar mot samma djurhållare. Därför prioriterar vi detta.

Skåne sticker ut rejält i statistiken. Är skåningarna så mycket sämre djurägare än till exempel västerbottningarna?

– Nej, men det finns rätt många fler djurägare här. Och vi har fler socialt utslagna människor med ekonomiska problem.

I botten på listan ligger Västerbottens län med ett enda utfärdat djurförbud och Dalarna och Västmanland med vardera två.

– Vi ligger bra till när det gäller antalet kontroller och jag tror inte att ökade resurser skulle ge fler djurförbud. Jag känner mig trygg med att vi utfärdar de djurförbud som behövs, säger Fredrik Nilsson, djurskyddssamordnare på länsstyrelsen i Västerbotten.

Svårt att få förbud hävt

I stort sett samtliga djurförbud som ATL granskat gäller tills vidare. Statistiken visar att det inte är enkelt att få ett djurförbud hävt. Förra året fick landets länsstyrelser in 96 ansökningar om hävning. Samma år hävdes 20 förbud helt eller delvis.

Flest sällskapsdjur

När det gäller akuta omhändertagande av djur ligger Stockholms län i topp med totalt 185 beslut under 2015.

I Västra Götaland gjordes sammanlagt 136 omhändertaganden och i Skåne 111. Det stora flertalet av alla omhändertaganden gäller sällskapsdjur, huvudsakligen hundar och katter.

Djurförbud, län för län:

Län20152014201320122011
Blekinge399510
Dalarna25647
Gotland32084
Gävleborg8251117
Halland174697
Jämtland31116
Jönköping575812
Kalmar98397
Kronoberg1216986
Norrbotten82286
Skåne8246462320
Stockholm3232283221
Södermanland71373
Uppsala686103
Värmland57578
Västerbotten12788
Västernorrland1259610
Västmanland242513
Västra Götaland4440464847
Örebro88322
Östergötland101642
      
Hela landet279210207223219