facebooktwittermail d

Skandinaviskt forskningsprojekt om fästingburna infektioner

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU ska tillsammans med tio andra parter i Sverige, Norge och Danmark bedriva ett forskningsprojekt med syfte att minska antalet fästingburna infektioner.

Parterna representerar kompetenser från sex olika vetenskapsområden. Projektet Scandtick Innovation, som ska pågå i tre år, är inriktat på både på människor och produktions- och sällskapsdjur.

Hållbara diagnoser

Projektets delmål är att utveckla säker och tillförlitlig information och riskreducerande åtgärder, arbeta med vaccin- och läkemedelsutveckling men också säkerställa en snabb, tillförlitlig, ekonomisk- och miljömässigt hållbar diagnostik av fästingburna infektioner hos människor och djur

Ett annat delmål är att skapa förbättrad behandling för de personer och djur som redan drabbats av fästingburna infektioner.

Projektet har beviljats drygt 40 miljoner kronor från EU och får ett lika stort belopp i offentlig medfinansiering. Scandtick Innovation leds av Länssjukhuset Ryhov i Jönköping samt norska Sørlandet Sykehus Helseforetak.