facebooktwittermail d

Kraftigt prisfall på raps sedan vårens toppnotering

Nedgången i rapspriset tog ny fart under november. Noteringen ligger nu kring 6:30 kronor per kilo för fysisk leverans efter att ha varit uppe på 11 kronor i våras. Bakgrunden är lägre efterfrågan i kombination med stora skördar och god tillgång på raps i världen.