facebooktwittermail d

Svampangrepp kostar skogsbruket en miljard årligen

Det är främst granbarkborre och betesskador som ställer till med störst skador i skogen, visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. 

Men även skadesvampar är ett stort problem. Enbart rotticka orsakar virkesförluster motsvarande upp mot en miljard kronor per år.