facebooktwittermail d

Skabernäs nya ägare gläds åt djuren

Det har varit tyst kring Sveriges största lammproducent, Skabernäs. Nu säger de nya ägarna som driver verksamheten i egen regi att de kommit in i rutinerna.

De tog över driften av fårproduktionen den första september. Den förre ägaren föredrog att fokusera helt på växtodling.

­­– Vi visade intresse att ta över och gick in i förhandlingar, säger Marie Gardesson, som tidigare arbetade på Skabernäs och kände väl till verksamheten. Tillsammans med sin man Gustaf Gardesson tog hon över driften av fårproduktionen.

Det blev en väldig livsomställning då paret dessutom blev föräldrar i augusti.

- Men vi tackade ja. Nu har vi kommit in i rutinerna, säger Gustaf Gardesson som sade upp sig från ett arbete på en spannmålsgård i Trelleborg.

På väg ta in djuren

Nu driver paret verksamheten i egen regi medan byggnader och bete arrenderas av gården.

Här finns 2 900 djur och permanent betesmark på cirka 180 hektar. Dessutom finns ytterligare 200 hektar klöver- och gräsfrövall till förfogande nu i höst, och ytterligare 50 hektar avsett för vinterfoder.

Till sin hjälp har de en anställd, men till våren kommer ytterligare personal att tas in i samband med lamningen i april-maj.

- Det är mycket arbete med att flytta runt djuren på bete, men nu börjar vi ta in dem i stall. 300 har redan gått till slakt. Huvuddelen ska gå till köttproduktion men det är också en hel del pälsfår där skinnet tas till vara.

- I andra kulturer har lamm ett högre värde än i Sverige, men det känns som om lammproduktionen i Sverige är på väg upp från en undanskymd tillvaro, säger Gustaf Gardesson till ATL.

Nu ser de med tillförsikt på framtiden vid Skabernäs.