facebooktwittermail d

Mindre virke till industrin i framtidsscenario

Simlångsdalen

Om skogsbruket fokuserar på biologisk mångfald kommer industrin att gå miste om virke motsvarande Södras och SCA:s samlade årsförbrukning. Det visar de första preliminära beräkningarna till Skogliga konsekvensanalyser 2022.