facebooktwittermail

Ska utreda likvärdigheten i djurskyddskontroller

Kontroller av djurskyddet har hamnat i medialt fokus och ses som en utmaning av både kontrollanter och djurägare. Nu ska forskare på SLU analysera hur de olika kontrollaktörerna skiljer sig åt.

Frida Lundmark Hedman forskar om svensk djurskyddslagstiftning och kontroller.
Frida Lundmark Hedman forskar om svensk djurskyddslagstiftning och kontroller. FOTO: FREDRIK HEDMAN

För många djurägare är tanken på en anmärkning på djurhållningen mycket känslig, men den största oron gäller enskilda kontrollanters bedömningar och de ekonomiska följderna vid avvikelser.