facebooktwittermail d

”Ska näringsministern sköta landsbygdsfrågorna på fritiden?”

Under sju år har regeringen nonchalerat och motarbetat svensk landsbygd, skriver Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson John Widegren.

Flera ministrar i regeringen.
”När Stefan Löfven bildade sin nya regering häromveckan fanns det för första gången på 120 år ingen minister som enbart ansvarar för landsbygdsfrågorna”, skriver John Widegren (M). FOTO: CHRISTINE OLSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det var längesedan frågorna om jord- och skogsbruk var så viktiga. Ägande- och brukanderätten i skogen är under attack både här hemma och från krafter i Bryssel. Men för första gången på 120 år har Sverige inte en landsbygdsminister. Tydligare än så blir det inte att regeringen prioriterar ned landsbygdsfrågorna.

Det kan tyvärr få långtgående negativa konsekvenser för ägande- och brukanderätten i jorden och skogen.

Det fanns en tid när framtidsnamn i Socialdemokraterna ansvarade för landsbygdsfrågorna. I slutet av 40- och början av 50-talet var Gunnar Sträng jordbruksminister, innan han gick vidare till att bli finansminister i över 20 år.

När Stefan Löfven bildade sin nya regering häromveckan fanns det för första gången på 120 år ingen minister som enbart ansvarar för landsbygdsfrågorna. I stället får näringsminister Ibrahim Baylan ansvaret, tillsammans med frågor som rör statligt ägda bolag, innovation, regional utveckling och näringspolitik.

Frågorna om jord- och skogsbruk är i politikens centrum. Här hemma handlar det om skogsutredningen och utredningen om artskyddsförordningen. I Bryssel handlar det om strategin för biologisk mångfald och skogsstrategin.

I samtliga fall handlar det om vilken rätt Sveriges över 300 000 privata skogsägare ska ha att även fortsättningsvis bruka sin skog aktivt och hållbart, precis som man gjort under lång tid. Med goda resultat för såväl virkesproduktionen som klimatet och miljövården.

Många frågor med stor dignitet för den svenska skogen ska alltså avgöras den närmaste tiden.

Förutom att regeringen som kollektiv prioriterar ned frågorna har Socialdemokraterna och Miljöpartiet olika syna på ägande- och brukanderätt. Konsekvensen är att skogs- och artskyddsutredningarna innehåller förslag som både syftar till att stärka äganderätten och till att urholka den.

I EU talar man också med kluven tunga, beroende på vilken minister som deltar på ministerråden. Detta hindrar regeringen från att agera med kraft och företräda svenska intressen. Flera medlemsländer har upprepade gånger manat EU-kommissionen att göra ett omtag med skogsstrategin. Men inte regeringen – eftersom Miljöpartiet obstruerar.

Samma mönster går igen i fråga om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP. Det blir för Sveriges bönder viktigt med stärkt konkurrenskraft och minskat regelkrånglet. Förslaget behöver också harmoniseras med den svenska livsmedelsstrategin. Men regeringen har under flera år nu visat att den inte hittat verktygen för att realisera livsmedelsstrategin mål om ökad produktion.

Moderaterna har fått nog nu. Under sju år har regeringen nonchalerat och motarbetat svensk landsbygd. Ingenting tyder på att det kommer att bli bättre när det inte ens finns en uttalad landsbygdsminister.

När ska Baylan få tid över till landsbygdsfrågorna – på fritiden?

Moderaterna menar allvar med att vi vill stärka landsbygden och dess näringar. Jag bjuder därför ansvarig minister i landsbygdsfrågor till debatt. Ministern kan själv välja plats och tid. Jag är beredd att ta matchen.


John Widegren (M)
landsbygdspolitisk talesperson 

Läs mer om regeringskrisen: 

Ledare: Tillsätt en jordbruksminister

Baylan får dubbelt ansvar – tror på synergieffekter

Kritik mot avskaffad landsbygdsminister

Näringsministern tar över lantbruksfrågorna

Kommentar: Skogen spelar flera roller i regeringsdramat