facebooktwittermail d

Så ska rekoringarna bryta den onda spiralen

Rekoringar runt om i landet dras med sjunkande försäljning och minskat kundunderlag. Samtidigt finns förslag och idéer om hur trenden kan vändas.