facebooktwittermail d

Sjukdom och tragedier bakom djurförbud

Familjetragedier, sjukdom och ålderdom är de vanligaste orsakerna till att djurägare faller ur och börjar missköta sina djur. Det säger Olle Rydell, länsveterinär i Dalarna.

Där har ett 50-tal tidigare djurägare under 2000-talet brustit i tillsyn så pass allvarligt att de helt förbjudits att ha djur, skriver Dalarnas Tidningar.

Det handlar både om både lantbruksdjur och sällskapsdjur, som misskötts i så stor utsträckning att de omhändertagits eller avlivats på plats.

Kommer ofta smygande


Dessutom har ett tiotal djurägare i länet endast tillåtelse att ha ett begränsat antal djur, enligt statistik som tidningen tagit del av.

- Bristerna kommer ofta smygande och tar tid att upptäcka, när det gäller djurägare som tidigare skött sina djur klanderfritt i alla år. Men tyvärr finns också djurägare, som hela tiden ligger på gränsen, får förelägganden, skärper sig och ligger på gränsen igen, förklarar Olle Rydell.

Antalet djurförbud för landet som helhet uppgår till omkring 180 per år. Omhändertagandet av djur i Sverige har däremot ökat kraftigt, från cirka 400 per år till drygt 1 100 sedan landets länsstyrelser tog över djurskyddsansvaret från kommunerna år 2009. ATL.nu