facebooktwittermail d

Sju bolag - 140 miljoner plus

LRF:s sju dotterbolag gjorde ett sammanlagt resultat på 140 miljoner kronor under årets sex första månader. Helt i linje med siffrorna för samma period i fjol.

För hela LRF-gruppen låg det operativa resultatet på 334 miljoner kronor jämfört med 332 motsvarande period i fjol. Den främsta orsaken bakom det goda ekonomiska resultatet är den starka utvecklingen i finansförvaltningen. 

Det är aktier som till stor del finansierar LRF:s verksamhet och finansförvaltningen gick strålande årets första sex månader. I skrivande stund skakar börsen och det finns nog ingen som kan säga hur året ska sluta men då LRF:s avkastningskrav på portföljen är satt till modesta 5 procent rullande över en femårsperiod, finns knappast någon anledning för medlemmarna att känna oro, skriver ATL:s Mikael Gianuzzi.

Nedan kommenteras siffrorna (i miljoner kronor) av Anders Källström, vd och koncernchef för LRF.

LRF Konsult

Resultat första halvåret 2015: 151,9 (134,2)

Konsult hade en stark period första halvåret och rapporterar en resultatförbättring på nära 18 miljoner kronor jämfört med första halvåret i fjol. Bolagets högsäsong infaller under våren med deklarationer och SAM-ansökningar.

– En av de svåraste men på samma gång mest potentiella utmaningarna som LRF Konsult jobbar med är att anpassa sina tjänster till högre grad av automatisering och självbetjäning, samtidigt som den rådgivning som erbjuds behöver vara förstklassig, säger Anders Källström.

 

LRF Media

Resultat första halvåret 2015: -43,7 (-17,9)

I resultatet ligger kostnader för omstrukturering och räknas dessa bort är resultatet för perioden minus 6 miljoner kronor. Det är 11 miljoner kronor bättre än motsvarande period i fjol.

– När de här omstruktureringarna nu är utförda ska den underliggande affären visa svarta siffror. Samtidigt kan vi konstatera att hela branschen är under omstöpning och de nya digitala affärsmodellerna behöver ha en stark tillväxt för att bibehålla en lönsam affär, kommenterar Anders Källström.

Bygruppen (inklusive Sånga-Säby)

Resultat första halvåret 2015: -5,6 (-5)

Resultatet är sämre än prognosen på -2,2 miljoner kronor för första halvåret. För helåret 2015 spås en förlust på 4,7 miljoner kronor.

– Bolaget har jobbat med kostnadsbesparingar utan att för den skull ändra konceptet att erbjuda tjänster och matupplevelser baserade på svenska råvaror. Det återstår en resa, men vi är övertygade om att By-konceptet ligger rätt i tiden, säger Anders Källström.

 

LRF Försäkring

Resultat första halvåret 2015: 35,8 (26,3)

 

LRF Samköp

Resultat första halvåret 2015: 1,1 (1,3)

 

Sigill Kvalitetssystem

Resultat första halvåret 2015: 0,5 (0,5)

 

Macklean Strategiutveckling 

Resultat första halvåret 2015: -0,1 (-0,8)

Försäkringsbolaget, Sigill, Macklean och Samköp visar upp resultat som ligger nära de förväntade och de ger ett värdefullt bidrag ekonomiskt bidrag till LRFs verksamhet, enligt Anders Källström.

 

LÄS MER: Skarp kritik från egna LRF-leden