facebooktwittermail d

Sjöbo kräver salmonellafritt rötslam

Rötslam som skulle spridas av en markägare visade sig vara salmonellasmittat och stoppades. Sjöbo kommun kräver nu att rötslam som sprids i kommunen ska vara fritt från salmonella.

360 ton rötslam från Hörbys reningsverk skulle spridas på blivande energiskog i Sjöbo kommun. När miljö- och byggnadsnämnden bad om fler uppgifter om slammets innehåll fick man reda på från Hörbys kommun att slammet innehöll salmonella, uppger Ystads Allehanda.

"Sedan 2009 har det pågått ett stort salmonellautbrott i kommunen, och då orsaken till smittan inte kunnat klarläggas är det viktigt att veta om slammet innehåller salmonella. Sjöbo kommun är ett djurtätt område och ytterligare salmonellautbrott skulle kunna medföra stora konsekvenser", skriver nämnden i sitt beslut, enligt YA.

Möjlig smittväg


Enligt länsveterinär Lennart Sjöland kan rötslam vara "en fullt möjlig smittväg". Slamspridning var också en av de saker som undersöktes vid salmonellautbrottet i Vollsjö som nämnden skriver om i beslutet.

Jordbruksmark gödslad med smittat rötslam ger en risk för att smittan förs vidare genom vilda fåglar eller lantbruksmaskiner.

Hörby kommun gör inga regelbundna kontroller av salmonella i rötslammet från kommunens reningsverk. Till YA säger samhällsbyggnadschef Stefan Winberg på Hörby kommun att det i stort sett alltid finns salmonella i slammet, men att det handlar om harmlösa mängder och risken för salmonellaspridning från rötslam är minimal.

Sjöbos miljönämnd kräver trots det att rötslam som sprids i kommunen ska vara fritt från salmonella.ATL.nu