facebooktwittermail d

SD: Sjävförsörjningsgraden ska höjas betydligt

Vi kommer att prioritera en långsiktig landsbygdspolitik som bygger på trygghet, lönsamhet och stabilitet, skriver Mattias Karlsson. 

Mjölkko på bete
Sverigedemokraterna föreslår bland annat en betesersättning för mjölkkor. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/SHUTTERSTOCK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Under flera årtionden har politiska beslut successivt försämrat villkoren för svenska lantbrukare genom skatter och krav på kostsamma energiomställningar. Konsekvensen är en osäker och otrygg verklighet för den svenska landsbygden. Centerpartiet och Socialdemokraterna har i jakten på storstadsväljare helt försummat och glömt bort landsbygden.

Det finns flera exempel på beslut som tagits helt utan en tanke på vilka följderna blir. Reduktionsplikten, höga skatter på drivmedel, energibeslut som lett till att gödselpriser skenat, nedläggning av byskolor, dålig infrastruktur, bantade samhällsfunktioner som sjukvård och polis för att nämna några. Landsbygden och lantbrukare är som konsekvens av bland annat bristande polisnärvaro hårt drabbade av internationella stöldligor med stora såväl ekonomiska som personliga konsekvenser.

Att ha och bibehålla en levande landsbygd är helt avgörande för Sverige som nation och kräver att livets alla nödvändigheter finns tillgängliga. Familjer ska kunna ha en fungerande vardag utanför storstäderna och barn ska kunna gå i skolan där de bor. För att åter skapa lönsamhet och attraktivitet att bo och verka på landsbygden, denna fantastiska del av Sverige, måste vi nu aktivt motverka den negativa utvecklingen och stödja insatser för att ta tag i de problem som skapats och förstärkts de senaste åren.

Vår landsbygdspolitik tar avstamp i hållbara lösningar och en levande landsbygd. Våra politiska förslag skapar förutsägbarhet och ger en samlad och tydlig struktur för landets lantbrukare.

Lantbrukets lönsamhet ska förbättras och Sveriges självförsörjningsgrad höjas betydligt. Ett effektivt sätt att långsiktigt förbättra villkoren för lantbrukare är att permanent sänka skatteuttaget på diesel. Vi vill också bland annat införa en betesersättning för mjölkkor och höjt slaktbidrag. Det är även viktigt att säkerställa att Sverige ska kunna ge nationellt stöd till jordbruket om så behövs.

Flera initiativ ska även tas för ökad innovation och utveckling. Regeltillämpningen hos myndigheter ska göras mer likriktad och reglerna förenklas. Sverigedemokraterna motsätter sig inte Sveriges ambitiösa politik vad gäller miljöskydd, men om resultatet blir att det inte går att bedriva lantbruk i Sverige måste man se till helheten vad gäller lantbrukarnas villkor. Ett effektivitetsperspektiv ska läggas även på miljöåtgärder.

Sverigedemokraterna är det parti som ser möjligheterna och potentialen bortom stadskärnorna. För oss handlar landsbygdspolitiken i första hand om människorna som bor där, deras försörjning, tillgång till samhällsservice och framtidstro. Trygghet i form av det finns en lokal och närvarande polis även på landsbygden, som kommer när man ringer, är också av yttersta vikt.

Vi har alltid sett, och aldrig glömt, bygderna och samhällena utanför storstäderna. Vi kommer att prioritera en långsiktig landsbygdspolitik som bygger på trygghet, lönsamhet och stabilitet. Inte minst för lantbrukare som länge varit navet i en levande och stark landsbygd.

Mattias Karlsson (SD)

Landsbygdspolitisk talesperson