facebooktwittermail d

Självklart att Arla kontrollerar gårdarna

Att Sveriges Mjölkbönder anser att mejerierna inte ska kontrollera sina gårdar är anmärkningsvärt, skriver debattören i en replik.

FOTO: ISTOCK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Styrelsen för Sveriges Mjölkbönder hävdar i en insändare i ATL den 18 januari att mejerierna måste ”inse att vår frihet som mjölkföretagare är alltför viktig för att vi ska fortsätta med detaljstyrningar och kontroller. De lagar vi har ska nu kontrolleras av myndigheter och inte av mejerierna.”

Det är en högst anmärkningsvärd åsikt. Inom flertalet branscher vill företagen veta hur det ser ut hos deras underleverantörer. Det gäller inte enbart klädföretagens underleverantörer i Asien utan också här hemma. Men enligt Sveriges Mjölkbönder ska mjölkbönderna undantas från det som annars är vanligt förekommande på marknaden.

Det här är inte första gången styrelsen för Sveriges Mjölkbönder framför märkliga åsikter. Ibland kan det vara klokt att tänka efter innan man uttalar sig. På den tiden jag var underleverantör till Arla hade jag funnit det högst naturligt om Arla ibland hade gjort ett besök hos mig.

Sören Larsson