facebooktwittermail d

Självförsörjande produktion målet för prisade lantbrukare

Med värphöns, växtodling och nötdjur satsar Emmy och Henrik Ahlsten på till stor del självförsörjande produktion. Planen är att både företaget, vinsten och personalstyrkan ska växa.

– Vi kommer att försöka integrera alla delarna i varandra och köpa in så lite som möjligt, säger Henrik Ahlsten.

Lantbruksföretagarna Emmy och Henrik Ahlsten planerar att företaget ska växa och att de ska rekrytera fler medarbetare framöver.
Lantbruksföretagarna Emmy och Henrik Ahlsten planerar att företaget ska växa och att de ska rekrytera fler medarbetare framöver. FOTO: PRIVAT

Paret äger gården Lilla Kruse på Gotland där de producerar ägg.

– Vi köpte gården för fem år sedan. Från början fanns det 22 000 hönsplatser, men det har vi ökat till 40 000, säger Emmy Ahlsten.

Familjen är också inne i ett generationsskifte.

– Med min pappa driver vi produktionen på min föräldragård. Det är 300 hektar växtodling där vi har gått över till direktsådd och minimerad jordbearbetning, säger Henrik Ahlsten.

Nyligen blev de utnämnda till årets gotländska landsbygdsföretagare 2019.
Nyligen blev de utnämnda till årets gotländska landsbygdsföretagare 2019.

Mindre ogräs - större skörd

Beslutet grundar sig i en vilja att öka produktionen med fokus på hållbarhet, och de ser flera positiva effekter av förändringen.

– Trots att pappa har haft väldigt bra växtföljd, har jorden blivit ännu bättre. Vi har till exempel inte behövt använda något svamppreparat på tre år trots bevattning och framför allt örtogräs, men även gräsogräs, har minskat.

De tänker sig att produktionsbenen till stor del ska försörja varandra. Bland annat ska mellangrödan tjäna som bete åt djuren.
De tänker sig att produktionsbenen till stor del ska försörja varandra. Bland annat ska mellangrödan tjäna som bete åt djuren. FOTO: PRIVAT

Förbrukningen av växtskydd har de sänkt med ungefär en tredjedel jämfört med när de odlade konventionellt.

– Vår användning av stallgödsel och mineralgödsel är på samma nivå som innan, men skördarna har ökat.

Den vattenhållande förmågan i marken har ökat, och avdunstningen har minskat tack vare växtrester på ytan.

– Det är mkt värdefullt för oss på Gotland där det är torrt. Vi ser också mer liv i marken och bättre struktur. Det bidrar till att vi har färre skadegörare, säger han.

Henriks pappa Rikard Ahlsten och medarbetaren Göran Westberg arbetar med utbyggnaden av hönshuset.
Henriks pappa Rikard Ahlsten och medarbetaren Göran Westberg arbetar med utbyggnaden av hönshuset. FOTO: PRIVAT

Från charolais till hereford

På föräldragården finns även köttproduktion som företagarparet vill öka.

– Vi håller på att bygga upp den igen. Tidigare var det charolais, men nu går vi över till hereford, som trampar sönder mindre och kan gå ute mycket, berättar Emmy Ahlsten.

De senaste åren har de inte haft betande djur på alla ytor.

– Just nu har vi bara 14 kor, men flera betäcks nu så att besättningen kan växa, säger Henrik Ahlsten.

Under förra årets extrema väder, var de tvungna att stödfodra betesdjuren, men klarade sig ändå utan att behöva köpa in dyrt grovfoder.

– Vi har mer vall än vi behöver själva ett vanligt år, så vi klarade oss bra trots torkan, säger Emmy Ahlsten.

Gården producerar flera sorters spannmål som direktsås, vilket hittills gett ökad produktion, mindre angrepp och mindre ogräs. Här är gårdens direktsådda vete.
Gården producerar flera sorters spannmål som direktsås, vilket hittills gett ökad produktion, mindre angrepp och mindre ogräs. Här är gårdens direktsådda vete. FOTO: PRIVAT

Firar 50 år som anställd

Med små tvillingar i huset, tre olika produktionsben och gårdsbutik, är det viktigt med duktiga medarbetare. I dagsläget har de två anställda i företaget.

– Vi har Göran Westberg som har arbetat på gården i snart 50 år, så honom ska vi fira. Vi är hans tredje arbetsgivare och han plockar framför allt ägg. Sedan har vi Moa Jakobsson som arbetar heltid. Hon jobbar med allt – höns, köttdjur och kör traktor.

Här breder ett av kornfälten ut sig, även det direktsått.
Här breder ett av kornfälten ut sig, även det direktsått. FOTO: PRIVAT

Framöver räknar de med att rekrytera fler.

– Planen är att växa både i storlek och i lönsamhet. Vi gillar att ha olika inriktningar och kommer att fortsätta med det, säger han och fortsätter.

– Verksamheterna kompletterar varandra, vi odlar spannmål till hönsen, har vall och foderväxter i växtföljden för djuren och tänker att vi ska beta mellangrödor med köttdjuren.

En nöjd Henrik Ahlsten framför det växande hönshuset.
En nöjd Henrik Ahlsten framför det växande hönshuset. FOTO: PRIVAT

De har också börjat med kompost, men det är än så länge i försöksstadiet.

– Vi kommer att försöka integrera alla delarna i varandra och köpa in så lite som möjligt.

I dagarna uppmärksammades deras arbete av Landshypotek, som utnämnde dem till årets gotländska landsbygdsföretagare.

– Det är jättekul med pris, att få erkännande och uppmuntran, säger Henrik Ahlsten.

Lilla Kruse

Familjen består av Emmy, Henrik och deras två barn, tvillingarna Alma och Freja som är 1,5 år.

I företaget finns även Henriks pappa Rickard Ahlsten och två anställda.

Produktionen baseras på:

40 000 värphöns

Köttbesättning under uppbyggnad

Gårdsbutik

300 hektar växtodling

Företaget sparar runt 250 000 kronor i lägre maskinkostnader och lägre kostnader för växtskydd efter att de gick över till minimerad jordbearbetning.

Användningen av växtskydd har de sänkt med cirka 30 procent, jämfört med när de odlade konventionellt.

Inget svampmedel har behövts de senaste tre åren, trots bevattning. Behovet av ogräsbekämpning har minskat.

Användning av stallgödsel och mineralgödsel är på samma nivå som innan, men skördarna har ökat.

De ser en ökad vattenhållande förmåga i marken och lägre avdunstning tack vare växtrester på ytan.