facebooktwittermail

”Sitt still i båten”

Ett stort utbrott av röd tallstekel pågår i södra Sverige. Tallarna kan bli delvis kalätna men rådet till skogsägarna är att ta det lugnt.

Angrepp av röd tallstekel ser oftast värre ut än de är.
Angrepp av röd tallstekel ser oftast värre ut än de är. FOTO: GUNNAR ISACSSON, SKOGSSTYRELSEN

Skogsstyrelsen konstaterar ett större utbrott av den röda tallstekeln i södra Sverige. Drabbade områden är bland annat Dalsland, Oskarshamn, Tierp, Västerås, Värmland norr om Karlstad samt stora delar av östra Småland. Skogsstyrelsen utesluter inte att stekeln också kan finnas även på andra platser.

Äter inte nya skott

Stekeln är nu i larvstadiet och äter upp tallens gamla barr, däremot rör den inte nya skott. Det gör att träden kan få kala barrlösa grenar, men trots det återhämtar de sig nästan alltid.

”Därför är vårt råd till skogsägarna att noga titta över sin skog och ta reda på om det handlar om röd tallstekel. Är de nya skotten kvar så är det sannolikt så och då kommer tallarna vara gröna och fina igen senare i sommar. Det kan se dramatiskt ut men skogsägarna kan lugnt sitta still i båten”, säger Gunnar Isacsson, i ett pressmeddelande.

Återkommer i tioårscykler

Röd tallstekel brukar återkomma i cykler om knappt tio år.

En orsak är att den röda tallstekeln efter några års angrepp självdör av ett virus som tar död på populationen.

LÄS OCKSÅ Tallstekeln anfaller