facebooktwittermail

Sista rättegångsdagen i tvist om renbete

Efter många veckors förhandling i Högsta domstolen är det dags för ett avgörande i tvisten mellan renägande samer och markägare i Nordmaling.

På onsdagen hålls den sista rättegångsdagen i målet, uppger TT.
Målet är Högsta domstolens mest omfattande sedan 1981.

Det var 1997 som samebyarna Ran, Vapsten och Umbyn stämdes av fastighetsägare som menade att samerna saknade renbetesrätt på deras marker.
I tingsrätt och hovrätt har tidigare domar slagit fast rätten till renbete. ATL.nu