facebooktwittermail

Sista krislagren av mjölkpulver tömda

Två och ett halvt år efter den första utförsäljningen såldes de sista lagren av krismjölkpulver.

Offentliga interventionslager är ett verktyg EU har för att reglera mjölkmarknaden.
Offentliga interventionslager är ett verktyg EU har för att reglera mjölkmarknaden. FOTO: ANN LIND N

Med försäljningen av 162 ton mjölkpulver är de offentliga lager som byggdes upp i samband med mjölkkrisen 2015 och 2016 tömda. Totalt 380 000 ton mjölkpulver köptes upp mellan 2015 och 2017. Priset på mjölkpulver har stigit från 26 eurocent per kilo sommaren 2016 till 34 eurocent per kilo i maj 2019.

Den första auktionen på intervenerat mjölkpulver hölls i december 2017. Det tog flera försök innan de kom in bud på en nivå som ansågs vara godtagbar och inte marknadsstörande.