facebooktwittermail d

Simris skulle bli självförsörjande på energi

ATL har tidigare skrivit om Eon:s planer på att göra Simris självförsörjande på el. Projektet invigdes i höstas och går ut på att trygga byns elförsörjning genom sol- och vindkraft. Men hittills har projektet inte levererat som planerat.

Sol och vind har bara lyckats leverera 20 procent av behovet av el till byn Simris.
Sol och vind har bara lyckats leverera 20 procent av behovet av el till byn Simris. FOTO: EON

Nu i vinter har den skånska byn bara fått 20 procent av elen från anläggningen, skriver SVT.

Men batterilösningen som skulle lagra överskottsproduktionen har också dragits med problem som har orsakats av att möss har gnagt på kablarna.

För att uppnå målet har Eon satt in reservkraft som drivs genom att man bränner upp förnyelsebart dieselbränsle, HVO.

Hur tänker ni kring miljö och hållbarhet när ni väljer att bränna upp HVO, som är ett miljöbränsle som det råder stor brist på? Vore det inte bättre att folk fick möjlighet att köra sina lastbilar och traktorer på HVO i stället?

"Jo det är ett sätt att se det. Ett annat sätt är att det kanske är bra att efterfrågan ökar så att kanske produktionen ökar. Visst, det är viktigt att traktorer och andra fordon kan köra miljöriktigare, men nu pratar vi inte om några jättevolymer för vår del. Vår förhoppning är att reservgenerator just står där som reserv och möjligen får gå någon eller några timmar per dag vintertid. Basen i systemet är solceller och vindkraft och dessutom finns ett ganska stort batteri som är huvudreserv i systemet.

Att vi inte valt exempelvis RME är att det kan bli en viss algtillväxt som riskerar funktionen på generatorn" svarar Johan Aspegren, kommunikationschef på Eon.

LÄS ÄVEN: Hela Simris ska drivas av förnybart

LÄS ÄVEN: Simris Alg lanserar kosttillskott i USA